Januari/Februari

 

21 januari MR vergadering
22 januari Nationaal voorleesontbijt
27 januari Letterfeest groep 3
3 februari Come4Sport week
4 februari OR vergadering
5 februari studiedag (alle leerlingen vrij)
11 februari Start naschoolse activiteit Engels
  Ouderavond GGD
14 februari Groep 7 naar universiteit Leiden
17 februari start projectweken GGD
21 februari Start voorjaarvakantie
  continurooster 13.30 uur vrij