Opvang
Tussenschoolse opvang

De opvang voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 (onderbouw) duurt van 11.45 uur tot 13.20 uur en vindt plaats in...
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

De stichting Prohles heeft besloten de Voor- en Naschoolse opvang eveneens te regelen via KOK Kinderopvang. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden bij KOK. De leerlingen zullen door middel van taxivervoer van de opvang naar...
Meer informatie