https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Farèlschool

Ouderraad

De Farèlschool heeft een actieve ouderraad. De leden van deze raad verzorgen allerlei activiteiten en assisteren het team bij allerlei festiviteiten. 
De belangrijkste doelstellingen zijn: 

  • meewerken van ouders op school bevorderen 
  • de vrijwillige ouderbijdrage innen en beheren 
  • mede organiseren van allerlei activiteiten op school 

De ouderraad van de Farèlschool bestaat uit ongeveer 10 personen. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Er wordt gemiddeld 6 keer per jaar vergaderd. Een leerkracht en de adjunct-directeur wonen namens het team de vergaderingen bij. 
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om activiteiten te kunnen uitvoeren waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt. Zonder deze ouderbijdrage kunnen op school activiteiten zoals de Sinterklaas-Kerst-, Paasvieringen, evt. museumbezoeken en de sportdag niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 20,00 per leerling. Het geld wordt per bank geïnd. 
De ouderraad legt verantwoording van haar financiële beleid af aan de medezeggenschapsraad van de school. Via de nieuwsbrief worden de ouders in kennis gesteld van de begroting en geeft de ouderraad een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 
 
Het bankrekeningnummer van de oudercommissie: NL95RABO039.18.13.064 t.n.v. Oudercommissie Farèlschool, te Katwijk ZH. 

Klik hier voor de machtiging ouderbijdrage