Onderwijs
Doelen en Criteria

Op de Farelschool wordt gewerkt met doelen en criteria. Door met duidelijke doelen te werken weten de leerlingen wat ze...
Meer informatie

Lezen

Plusleerlingen

ICT

Zorg

Bewegingsonderwijs

Creatieve middagen