https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Vacature MR | Farelschool

Vacature MR

Beste ouder(s),

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van de Farèlschool zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar (2020/2021) op zoek naar enthousiaste ouders die onze MR willen komen versterken!

Wat is de MR: De schooldirecteur en het bovenschools management zijn voor veel belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt grotendeels via de MR, zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen(WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen
– die waarover de MR eerst advies moet geven;
– die waarvoor instemming van de MR vereist is;
– die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. Wanneer de raad eerst advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de MR gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies van de MR naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen.

Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
In de MR spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Vindt u het prettig om invloed op te hebben op schoolzaken? Dan is dat onderdeel van MR-werk beslist de moeite waard. Vergaderen en stukken lezen is een onderdeel van het MR-lidmaatschap.
Er is nog meer mogelijk dan het bijwonen van de bijeenkomsten. Zo kan een MR-lid ook veel contact houden met de achterban door met andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te spelen aan de rest van de raad.
U kunt er vanuit gaan dat er 5 tot 7 overlegmomenten zijn per schooljaar.

U in de MR?
Ja, waarom eigenlijk niet?

Spreekt het bovenstaande u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen!

Wilt u uzelf dan even kort voorstellen en uw motivatie toelichten?
Dit kunt u vóór 1 maart 2020 doorgeven aan de secretaris van de MR, Irene van der Boon, via de email: mr.farelschool@prohles.nl
Wanneer er zich meerdere kandidaten aangemeld hebben, wordt u als ouder(s) hiervan op de hoogte gesteld.
Vervolgens zullen de huidige MR-leden een verkiezing organiseren.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar bovenstaand emailadres of één van onze huidige MR-leden aanspreken.
Ouders: Michael Boonekamp, Anne-Marie vd Bent, Marco Guijt, Margriet van Dijk.
Leerkrachten: Herma Somers, Fabienne Hoek, Irene van der Boon (secretaris).

Met vriendelijke groet,
MR Farèlschool.