https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Even voorstellen | Farèlschool

Even voorstellen

Even voorstellen
 
Welkom allemaal! Wij zijn groep 4 van de Farèlschool. In onze klas zitten 31 kinderen. We hebben het heel gezellig met elkaar. We hebben 2 juffen en ook nog een stagejuf. 

We hebben de volgende vakken in groep 4: lezen, taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, verkeer, natuur, handvaardigheid, tekenen, muziek en kanjertraining.
We werken op Snappet, maar we gebruiken ook schriften en werkboeken. 

Groetjes van groep 4