https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Welkom in groep 2! | Farelschool

Welkom in groep 2!

 

Welkom op de pagina van groep 2!

Dit schooljaar zitten wij met 28 jongens en meisjes in groep 2. We hebben het met elkaar erg gezellig!
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Fleur bij ons. Op donderdag en vrijdag juf Maranda. Elke dinsdag en woensdag komt ook juf Merel in de klas. Zij loopt stage als onderwijsassistent. Ook krijgen we regelmatig hulp van juf Dita. 

Onze papa's en mama's brengen ons op het schoolplein. Wij kunnen dan gelijk lekker gaan spelen. Wanneer iedereen er is kunnen we naar binnen om te beginnen. We gaan dan in de kring zitten, zingen een gebed en wensen elkaar een goedemorgen. Samen bekijken we de dagritmekaarten: welke dag is het vandaag en wat gaan we vandaag allemaal doen?
Dan is het tijd voor een mooi Bijbelverhaal of het zingen van liedjes. De hulpjes van de juf kiezen altijd welk liedje we gaan zingen. In de kring is het dan tijd voor een lesje met de hele groep. ‘s Morgens is dit meestal rekenen of taal. Zo’n lesje past bij het thema waar we over werken. De seizoenen komen altijd voorbij, maar ook feestdagen en het thema van de Kinderboekenweek.
Na de kring gaan we buitenspelen of spelen en werken in de klas. Na de korte pauze wisselt dit om. In de pauze eten we altijd fruit. We kletsen dan even, kijken een kort filmpje op schooltv of de juf leest een verhaal voor.

Buitenspelen doen we graag! We genieten volop van ons nieuwe plein! Rennen door de wilgentunnel, spelen in de zandbak, kriebelbeestjes zoeken.. Ook spelen we spellen zoals tikkertje of zakdoekje leggen, we fietsen, huppelen of steppen over het plein. 

Voor of na de korte pauze spelen en werken wij in onze klas. Er is altijd een groepje aan het werk. Zij maken een kunstwerk, knippen en plakken een opdracht of spelen een spelletje. Zo oefenen wij wat we geleerd hebben in de kring. Dit kunnen we vaak helemaal zelf. Knap hè?
Wanneer we geen werkje hoeven te maken mogen we kiezen waar we gaan spelen. We mogen dan op het digibord onze namen naar een hoek slepen. We weten al goed hoe dat moet. We kunnen van alles kiezen: de bouwhoek op de gang, lego, kapla, de huishoek, rekenspelletjes, taalspelletjes, de leeshoek, de letter/schrijfhoek, puzzelen, tekenen, kleien of een spelletje op een Ipad. We hebben genoeg te doen!

Lunchen doen wij in de klas met de hele groep. Na het eten spelen we buiten, samen met groep 1. Er zijn dan juffen/meesters van KOK kinderopvang, zodat onze eigen juf even kan eten.

Daarna is het weer tijd voor een lesje in de kring: rekenen, taal, muziek of Kanjertraining. Na de kring gaan we dan binnen- of buitenspelen/werken. Twee keer per week hebben wij een klein 'uitje' op school. Op dinsdag gaan we lekker bewegen in ons speellokaal. We hebben daarvoor allemaal gymschoenen op school liggen. Op vrijdag gaan we naar de schoolbieb om mooie boeken uit te zoeken. 

Zoals u leest vermaken wij ons goed in groep 2!

Neemt u af en toe een kijkje op onze pagina? We zullen deze pagina dit jaar steeds wat meer vullen!

Groetjes,
De kinderen en de juffen van groep 2