Koninginneweg 38
2225 HK Katwijk
071-4015117
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er is een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erbij betrokken.

Klik op Meldcode 'Huiselijke geweld en Kindermishandeling'.pdf voor de meldcode.

Op de Farèl is één leerkracht aangewezen als vertrouwenspersoon waar de leerlingen met hun verhalen over pesterijen of andere vervelende (thuis) situaties terecht kunnen. Haar naam is Elma Guijt en zij is de leerkracht van groep 7.
© 2019  Protestants Christelijke Basisschool Farelschoolpowered by BasisOnline