Koninginneweg 38
2225 HK Katwijk
071-4015117

Groep 4 op de dag van de leerkracht. Bedankt voor alle mooie bloemen en lieve berichtjes!


Dit jaar heeft u een informatieavond gehad van de groep waarin uw kind zit. Niet alle ouders waren op deze avond aanwezig. 
We willen u toch op de hoogte brengen wat we zoal doen in groep 4, dus vandaar dit extra stukje op onze website.
  • maandag
Op maandag beginnen we altijd met een gebed. Dan gaan de kinderen 15 minuten BAVI-lezen. Daarna mogen de kinderen vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan.
We vervolgen ons ochtendprogramma met rekenen. We gebruiken de methode "De Wereld in Getallen". Tijdens de les mogen er ook drie kinderen werken achter de computer met het computerprogramma bij de methode.
Om 10 minuten over 10 houden we even pauze. Ze mogen dan lekker hun meegenomen drinken opdrinken en het hapje. Daarna gaan we lekker buiten spelen op het kleuterplein, samen met groep 3.
Na de pauze vervolgen we ons programma met taal en spelling. Daar gebruiken we de methode "TaalActief" voor. Dit is nieuw in groep 4. D.m.v. thema's zijn we bezig met het vergroten van de woordenschat en taalbeschouwing. Na elk thema krijgen de kinderen een toets om te kijken of ze het begrepen hebben. Met spelling werken we ook in thema's. Elk thema bestaat uit 15 lessen. Binnen die lessen worden bepaalde spellingscategoriën aan geboden. Om de twee lessen is er een instapdictee. Na 12 lessen krijgen de kinderen een groot dictee. Ook voor taal en spelling hebben we een bijpassend softwareprogramma. Dus ook hier zitten de kinderen achter de pc tijdens de les.
Dan is het alweer kwart voor 12 en mogen de kinderen lekker naar huis of naar de overblijf.

's Middags starten we met Estafette, dit is een methode voor technisch lezen. Hier wordt rekening gehouden met de verschillende leesniveaus die de leerlingen hebben.
Daarna gaan we schrijven. In groep 4 leren de leerlingen de hoofdletters.
De middag beslutien we met Wijzer of verkeer. De ene week hebben we een les uit Wijzer, Dit is een methode voor wereldoriëntatie. Voor verkeer gebruiken we de methode "Wijzer door het verkeer".
  • Dinsdag
Het ochtendprogramma ziet er  bijna hetzelfde uit als de maandagochtend. Behalve dan dat we i.p.v. vertellen door de leerlingen een bijbelverhaal aanbieden aan de kinderen. We zijn dit jaar begonnen met de verhalen over Mozes. Uiteraard zingen we na de bijbelvertelling ook altijd een aantal liedjes.
Met rekenen houden we ons op dinsdag bezig met het vermenigvuldigen om zo langzamerhand de tafels aan te bieden. In groep 4 leren de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10. De andere tafels zijn niet verplicht, maar het is handig als de kinderen de andere tafels ook kennen. We overhoren de tafels ook, op volgorde maar ook door elkaar. Als de kinderen dit vlot kunnen, dan mogen ze een sticker plakken op hun tafeltrein die achter in de klas hangt.
Na taal gaan we door met Speurneus. Dit is een methode voor begrijpend lezen. Dit doen we twee keer in de week.

's Middags beginnen we met bewegingsonderwijs. Dit doen we in de Boorsmazaal. Gym krijgen we van een vakleerkracht.
Daarna hebben we een moment om te tekenen of knutselen. Altijd wel met een opdracht.
  • Woensdag
Hier kunnen we heel kort zijn. We starten weer met BAVI-lezen en daarna leren we een liedje wat past bij de bijbelverhalen van deze week, daarna gaan we rekenen. Dit is op woensdag altijd een projecttaak. We houden ons dan bezig met rekenproblemen, bijvoorbeeld meten, wegen, omtrek, oppervlakte, geld rekenen, klok kijken. Op deze dag mogen de kinderen vaak samen werken.
Na de pauze hebben we weer taal en spelling.
  • Donderdag
De donderdagochtend is hetzelfde als alle andere ochtenden. BAVI-lezen, rekenen, lekker eten en drinken, buitenspelen en dan nog taal en spelling.

's Middags beginnen ze met Estafette. Daarna leren ze weer een nieuwe hoofdletter met schrijven en de middag wordt afgesloten met een les muziek of een les Kanjertraining.
Muziek geven we m.b.v. de methode "Muziek moet je doen". De kinderen leren hier de begrippen lang/kort, hoog/laag etc.
De Kanjertraining is bedoeld voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. In elke groep gebeurt wel iets. De kinderen kunnen zich dan gedragen als pestvogel, aapje of konijntje.
(pestvogel staat voor pester, aapje voor de meeloper en konijntje voor het bange, angstige kind).
We leren de kinderen tijdens deze lessen, d.m.v. situatiies hoe ze als een tijger (kanjer) moeten reageren en handelen.
  • Vrijdag
Deze laatste dag van de week begint met een verwerking van de bijbelverhalen die in de week aan bod zijn geweest. Ook besteden we aandacht aan een lied.
Tijdens de rekenles wordt geen nieuwe stof aangeboden. Deze dag staat in het teken van de weektaak en herhaling van de stof die aangeboden is. De weektaak is een stencil met rekenopdrachten die ze op maandag krijgen. We hebben *- ster, **-sterren en *** sterren weektaken. Hiermee differentiëren we het niveau van de groep. Op vrijdag wordt deze weektaak altijd besproken.
Na de pauze staat er weer taal op het rooster en de ochtend wordt afgesloten met spelling.

's Middags start groep 4 in het computerlokaal. De ene helft gaat werken met Speurneus, de andere helft gaat rekenen, taal of spelling doen op de computer. Na 20 minuten wordt de groep gedraaid.
Ook op vrijdagmiddag besteden we aandacht aan de creatieve ontwikkeling. Ook nu staat er tenenen of knutselen op het programma. Er wordt ook wel eens gekozen om de kinderen vrij te laten spelen. De week is zeer vermoeiend voor ze en dan is het ook wel eens lekker om zelf te mogen kiezen.


We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen wat we gedurende de week allemaal doen. Mocht u nog vragen hebben, kom gerust een langs.

 
© 2019  Protestants Christelijke Basisschool Farelschoolpowered by BasisOnline